W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2020.

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
VI.26.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia