W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
VI.25.2010

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 lutego 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.