Zarządzenie Nr 41/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Gminy Baruchowo.

 

Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. O narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do wykonywania prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań powołuję Gminne Biuro Spisowe w składzie:

1.    Halina Rykowska - Lider, członek GBS

2.    Anna Matusiak  - Członek GBS

§ 2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Baruchowie.

§ 3. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:

1)    nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych;

2)    przeprowadzenie na terenie Gminy Baruchowo popularyzacji o spisie;

3)    zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów;

4)    przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Baruchowo;

5)    kontrola przebiegu realizacji spisu;

6)    udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących
spowodować niekompletność wyników spisu;

7)    opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne;

8)    wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu;

9)    sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2010 r.

 

                                                                            Wójt

                                                             inż. Stanisław Sadowski