W sprawie:
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2002-12-30

Numer uchwały:
IV/27/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 21, poz. 436 z dnia 18 grudnia 2003r.