W sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Baruchowo na rok 2012.

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
V/24/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 27 stycznia 2011 r.