W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowej.

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
V/23/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.