W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2011-02-03

Numer uchwały:
V/20/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 kwietnia 2011 roku.