OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baruchowo na okres 12 miesięcy.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Gminy Baruchowo na okres 12 miesięcy,

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

 "PETROMAN" Hurt Detal

Parcele 54, 87-890 Lubraniec

Cena oferty - 134 590.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która zdobyła największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny podanych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  "PETROMAN" Hurt Detal

Parcele 54

87-890 Lubraniec

(2)

  100,00

 

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

(1)

  98,45

 

  98,45

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2011-01-10