W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/13/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 roku