W sprawie:
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Baruchowo

Data uchwały:
2010-12-14

Numer uchwały:
III/12/10

Podjęta przez:
Radę Gmniy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego