W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2010-10-14

Numer uchwały:
III/10/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 grudnia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty