W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2003 na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2002-12-10

Numer uchwały:
III/21/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 3213 z dnia 17 grudnia 2002r.