OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baruchowo o pow. 107,05 km2 wraz z opracowaniem ekofizjograficznym.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baruchowo o pow. 107,05 km2 wraz z opracowaniem ekofizjograficznym

BUDPLAN Sp. z o.o.

04-390 Warszawa, ul. gen. Ludwika Kickiego 26B/10

Cena oferty - 82 960.00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. gen. Ludwika Kickiego 26B /10

04-390 Warszawa

(4)

  100,00

 

  100,00

1

PHU MAXI Usługi Urbanistyczne

ul. Władysława IV 14

86-300 Grudziądz

(5)

  90,67

 

  90,67

1

BDK - INPLUS Sp. z o.o.

ul. Wilczyńskiego 25E /215

10-686 Olsztyn

(2)

  77,27

 

  77,27

1

Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o.

ul. Grottgera 26 /3

80-311 Gdańsk

(1)

  69,25

 

  69,25

1

Pracownia Planowania Przestrzennego Architekci T. Brzozowska, A. Tomczak Spółka Partnerska

ul. Przybyszewskiego 176 /178

93-120 Łódź

(3)

  61,54

 

  61,54

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-12-09