PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

Podczas obrad XLII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 08 listopada 2010 roku zostały uchwalone stawki kwotowe w podatkach i opłatach lokalnych, które będą obowiązywać na terenie gminy Baruchowo od 2011 roku. Stawki kwotowe w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

 

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (zł)

Górne granice stawek (zł)

PODATEK ROLNY

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego do podatku

89,00

94,10

Podatek rolny od pozostałych gruntów sklasyfikowanych

178,00

188,20

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny z 1 ha fizycznego

24,0230

34,0230

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

a) od gruntów (za 1m2 powierzchni) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

0,78

 

0,80

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (za 1 ha)

 

4,15

 

4,15

- przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

 

0,20

 

0,41

- pozostałych

0,41

0,41

b) od budynków lub ich części (za 1m2 powierzchni użytkowej)
- mieszkalnych

 

0,60

 

0,67

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

19,50

 

 

21,05

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

9,82

 

9,82

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

4,27

 

4,27

- letniskowo – rekreacyjnych

7,00

7,06

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,00

7,06

c) od budowli (ich wartości)

2%

2%

Opłata targowa (za każdy dzień)

a) przy sprzedaży obnośnej z ręki: np. kosz, skrzynka itp.

3,00

699,27

b) przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem

10,00

699,27

c) przy sprzedaży ze straganu lub stoiska

6,00

699,27

d) przy sprzedaży z samochodów osobowych dostawczych i z lekkich przyczep ciągnikowych do 1,5 tony

6,00

699,27

e) przy sprzedaży z samochodów i przyczep ciągnikowych o nośności powyżej 1,5 tony

8,00

699,27

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:

Stawki uchwalone przez Radę Gminy (w zł)

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

490,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

770,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

930,00

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

760,00

·       b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

820,00

·       c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

880,00

·       d) równej lub wyższej niż 15 ton

1.040,00

·       - o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

860,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

920,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

980,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.040,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.100,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

1.200,00

·       o liczbie osi – cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.100,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.150,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.200,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

1.670,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

1.680,00

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

·       o liczbie osi dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton

930,00

b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton

990,00

c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton

1.040,00

d) równej lub wyższej niż 15 ton

1.360,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton

990,00

b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton

1.040,00

c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton

1.100,00

d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony

1.220,00

e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton

1.730,00

f) równej lub wyższej niż 25 ton

1.760,00

·       o liczbie osi cztery i więcej

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton

1.300,00

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton

1.870,00

d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton

2.500,00

e) równej lub wyższej niż 31 ton

2.500,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

770,00

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

880,00

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

990,00

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.040,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.100,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

1.210,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

1.560,00

·       o liczbie osi trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

1.370,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

1.910,00

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa z innym systemem zwieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

1.100,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

1.210,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton

1.320,00

d) równej lub wyższej niż 31 ton

1.970,00

- o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton

1.920,00

b) równej lub wyższej niż 40 ton

2.580,00

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton

750,00

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 18 ton

660,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

770,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

880,00

·       o liczbie osi - dwie

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton

880,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

980,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.100,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

1.320,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.100,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.200,00

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

·       o liczbie osi – jedna

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton

880,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton

990,00

c) równej lub wyższej niż 25 ton

1.100,00

·       o liczbie osi – dwie

a) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton

990,00

b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony

1.100,00

c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton

1.430,00

d) równej lub wyższej niż 38 ton

1.870,00

·       o liczbie osi – trzy

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton

1.200,00

b) równej lub wyższej niż 38 ton

1.430,00

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

1.180,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.300,00