W sprawie:
ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 rok

Data uchwały:
2002-12-10

Numer uchwały:
III/19/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 3211 z dnia 17 grudnia 2002r.