W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/262/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 8 listopada 2010 roku