W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności
oraz wysokości stawek opłaty targowej w 2003 roku.


Data uchwały:
2002-12-10

Numer uchwały:
III/18/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 151, poz. 3210 z dnia 17 grudnia 2002r.