W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/250/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 08 listopada 2010r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty