Zarządzenie Nr 36/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pani Magdaleny Krygier Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) oraz Zarządzenia Nr 33 A/10 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania Pani Magdaleny Krygier na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam wynagrodzenie dla Pani Magdaleny Krygier Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w następującej wysokości:

-   wynagrodzenie zasadnicze - 2.100,00 zł;

-   dodatek funkcyjny                300,00 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

 

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski