W sprawie:
zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Goreń Duży na lata 2010-2017"

Data uchwały:
2010-10-04

Numer uchwały:
XLI/248/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 4 pażdziernika 2010r.