W sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze

Data uchwały:
2010-08-12

Numer uchwały:
XXXIX/234/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 sierpnia 2010 r.