Zarządzenie  Nr 3/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia  10.08.2010r.

 

 

 

w sprawie Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

 

 

§ 1. Na podstawie art. 11 – art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) wprowadzam Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak