ZARZĄDZENIE Nr 2/10

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia  28 kwietnia 2010r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy  w 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

Na podstawie art.130 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z tym, że Święto 1-go Maja  2010r. przypada w dniu dodatkowo wolnym od pracy ustalam do wyboru dzień: 30 kwietnia 2010r., 04 maja 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2.W porozumieniu z pracownikami sporządzona zostanie lista pracowników, którzy wykorzystają dzień wolny od pracy w poszczególnych terminach w sposób zapewniający ciągłość pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak