W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010r.

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
XXXVIII/238/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2010r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.