Zarządzenie Nr 17/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 września 1990 r. -o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1 Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

 

§2 Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski