Wójt Gminy Baruchowo uprzejmie informuje mieszkańców, że w dniach od 7 czerwca 2010 r. do 18 czerwca 2010 r. w godz. od 7 15 do 1515, we wtorek od godz. 8 00 do 16 00 (z wyłączeniem soboty i niedzieli) zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo (pokój nr 7) spis wyborców w związku ze zbliżającymi się wyborami na Prezydenta RP.

Udostępnienie spisu do wglądu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.