<>

REJESTR  WYDANYCH  DECYZJI

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

W 2006 ROKU

Znak sprawy

Treść  wniosku i załączniki

Wnioskodawca

(nazwa, adres)

Data  wpływu/

data rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

OŚ.7625-1/06

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na  budowę 2 szt.  generatorów elektrowni wiatrowych o mocy minimalnej do 800 KW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 17 w miejscowości Zakrzewo

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

2. Wypis z rejestru gruntu

3. Umowa dzierżawy

4. Umowa spółki cywilnej

5. Opis planowanego przedsięwzięcia

6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

 

EKOENERGIA  Krzysztof Zachwieja- Jan Woźniak

Spółka Cywilna

Bełszewo 2

88-220 Osięciny

13.07.2006r.

 

03.10.2006r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

 

OR.7625-3/06

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na przebudowę drogi gminnej Kłótno-Kurowo od km 0+000 do km 1+404,57 na działce Nr 415

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

20.03.2006r.

 

16.05.2006r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Brak raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

OR.7625/3a/06

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na przebudowę drogi gminnej Nr 191019C Baruchowo-Kłótno-Goreń od km 0+000 do km 0+738,10

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

26.04.2006r.

 

21.06.2006r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Brak raportu o oddziaływaniu  na środowisko

 

OR.7625-5/06

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii

komórkowej PTK Centertel na działce Nr 12 w miejscowości Trzebowo, gmina Baruchowo

 

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

3. Pełnomocnictwo

PTK Centertel

Spółka z  o.o.

Sienkiewicza 10a

01-230 Warszawa

04.10.2006r.

 

03.11.2006r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Raport o

oddziaływaniu na środowisko