W sprawie:
zmieniającya uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/229/10

Podjęta przez:
Rade Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 kwietnia 2010r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty