W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2009

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/231/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia