W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2010 r.

Data uchwały:
2010-03-05

Numer uchwały:
XXXIV/219/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 5 marca 2010 roku