W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Data uchwały:
2010-03-05

Numer uchwały:
XXXIV/218/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 5 marca 2010 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty