OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 1+800 do km 3+344 - Etap II.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodno od km 1+800 do km 3+344 - Etap II

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.   

Nowa Wieś

87-853 Kruszyn

ul. Jana Pawła II 7

Cena oferty - 274 404.60

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(4)

  100,00

 

  100,00

1

Zakład Usług Drogowych 

Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

(2)

  99,38

 

  99,38

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "SPEC - DRÓG" Sp. z o.o.

Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

(3)

  94,63

 

  94,63

1

FEDRO Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

(1)

  88,98

 

  88,98

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-03-01