W sprawie:
zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Data uchwały:
2010-01-25

Numer uchwały:
XXXIII/214/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 stycznia 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty