Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Pismo: IBR/341/01/2010/KG/8                      Baruchowo dnia: 2010-01-19

Wg Rozdzielnika

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2010 - Etap II

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ceg-Tor  K. Szubierajski i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

na:

Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem na rok 2010 - Etap II za cenę 26 071.40

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę, która zgodnie z zapisami SIWZ, zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Ceg-Tor  K. Szubierajski i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

(2)

  100,00

 

 

  100,00

1

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

(5)

  97,71

 

 

  97,71

1

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(7)

  96,48

 

 

  96,48

1

BUDIZOL S.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

(4)

  88,93

 

 

  88,93

1

"Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF" Sp. z o.o.

ul. Kościerska 23

89-600 Chojnice

(1)

  87,22

 

 

  87,22

1

P.W. ART-BUD Jan Lachowski

ul. Towarowa 28

85-746 Bydgoszcz

(3)

  85,47

 

 

  85,47

1

PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe

AL. Jana Pawła II 15

87-809 Włocławek

(6)

  81,34

 

 

  81,34

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.