Zarządzenie nr 1/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 4 stycznia 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zarządza się, co następuje :

 

§. 1. 1. Z dniem 4 stycznia 2010 r. przyjmuje się rezygnację Pana Arkadiusza Gąsiorowskiego z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.

 2. Ustala się, że Pan Arkadiusz Gąsiorowski od dnia 5 stycznia 2010 r. przestanie pełnić funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie.

§. 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2010 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski