Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podaje się dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2009 rok:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za  2009 rok.

1. Plan dochodów: 11.225.441,00 zł., wykonanie dochodów: 11.410.449,12 zł., tj. 101,65%

2. Plan wydatków: 13.070.046,00 zł., wykonanie wydatków: 12.502.233,18 zł., tj. 95,65%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.844.605,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: -1.091.784,06 zł.