W sprawie:
budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2009-12-21

Numer uchwały:
XXXII/210/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewówdztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy