OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Baruchowo - Więsławice od km 0+000 do km 0+464

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

88-300 Mogilno

Olsza 3

Cena oferty - 120 225.79

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Zakład Usług Drogowych  Marek Smorczyński

Olsza 3

88-300 Mogilno

(2)

  100,00

 

 

  100,00

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.    Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

(1)

  65,33

 

 

  65,33

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-01-08