O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

ul. Toruńska 35A

Cena oferty - 73 200.00

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(3)

  100,00

 

  100,00

1

Ceg-Tor  K. Szubierajski i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

(1)

  97,18

 

  97,18

1

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

(2)

  95,79

 

  95,79

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-01-08