Zarządzenie Nr 1/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 02 stycznia 2009 roku

 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Czarnem.

 

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

 

§ 1.Ustalam zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi u Czarnem gm, Baruchowo stanowiąca  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2009 roku.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak