Zarządzenie Nr 4/2009

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

z dnia 12 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie.

 

§ 1. Ustala się  do wyboru dni: 17 sierpnia 2009r., 21 sierpnia 2009r. lub 24 sierpnia 2009r. dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie w zamian za święto przypadające 15 sierpnia 2009r. z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2. W porozumieniu z pracownikami sporządzona zostanie lista pracowników, którzy wykorzystają dzień wolny od pracy w poszczególnych terminach w sposób zapewniający ciągłość pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baruchowie

Zofia Stasiak