W sprawie:
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Data uchwały:
2009-11-12

Numer uchwały:
XXXI/208/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego