W sprawie:
zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-11-12

Numer uchwały:
XXXI/199/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 listopada 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty