W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-10-15

Numer uchwały:
XXX/195/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 października 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty