W sprawie:
ucwała zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-09-16

Numer uchwały:
XXIX/193/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 16 września 2009r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przuyjęty