W sprawie:
zmieiająca chwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-07-30

Numer uchwały:
XXVII/185/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publiczej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty