W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.


Data uchwały:
2009-06-12

Numer uchwały:
XXVI/178/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2009-06-12