W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Data uchwały:
2009-05-13

Numer uchwały:
XXV/177/09

Podjęta przez:
Radę Gmony Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2009-05-13