W sprawie:
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, warunków przyznawania nagród dla nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkoaniowych

Data uchwały:
2009-05-20

Numer uchwały:
XXIV/170/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2009-05-20