W sprawie:
utworzenia obwodów głosowania

Data uchwały:
2009-05-09

Numer uchwały:
XXIV/169/09

Podjęta przez:
RadęGminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia